Thursday, May 2, 2013

Kembang wijaya kusuma

Mustika Kembang Wijaya Kusuma kuningsari
mempunyai fungsi untuk :
- Pengasihan
- Kewibawaan
- Memancarkan aura
- Keselamatan
- Kesuksesan dan Kejayaan.

MAHAR :139.000,-

No comments:

Post a Comment